Zuger Bieter, 25.5.2021

Zuger Zeitung, 08.10.2020

Zugerbieter, 03.07.2019

NZZ, 16.02.2018

Zuger Zeitung, 15.02.2018

Zugerbieter, 04.04.2018

Zugerbieter, 06.12.2017

Zuger Zeitung, 01.12.2017

Zuger Zeitung, 01.12.2017

Zug Kultur Magazin, Dezember 2014

Neue Zuger Zeitung, 02.10.2013

Neue Zuger Zeitung, 02.10.2013

Zug Kultur Magazin, März 2013

Zug Kultur Magazin, September 2012

Zug Kultur Magazin, Mai 2011

Zug Kultur Magazin, Mai 2010

Europäischer Tag des Denkmals, 08.09.2007